Rejestracja tel. 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
ul. A. Krzywoń 2
65-001 Zielona Góra

Rejestracje na wizyty oraz badania

Szanowny Pacjencie, prosimy o przemyślaną rejestracje na wizyty oraz badania !!!

 

Konsekwencją niestawiania się na umówiony termin są wydłużające się kolejki oraz uniemożliwienie innym pacjentom szybkiego skorzystania z pomocy lekarskiej.

 

Pamiętaj! Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta:

art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

 

Wizytę można odwołać telefonicznie, przez wiadomość SMS lub osobiście.

 

Rejestracja telefoniczna 68-454-64-45,  68-454-64-46,  693-440-644

  • poniedziałek - czwartek    7oo - 18oo
  • piątek         7oo - 16oo
Specjalistyczne Centrum Medyczne Wiśniowa Clinic © 2017Wykonanie: