Rejestracja tel. 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
ul. A. Krzywoń 2
65-001 Zielona Góra

Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Realizując art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

- informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością,

Specjalistyczne Centrum Medyczne Wiśniowa Clinic © 2017Wykonanie: