Rejestracja tel. 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
ul. A. Krzywoń 2
65-001 Zielona Góra

Operacje ginekologiczne z dostępu pochwowego

Obniżenie narządów miednicy mniejszej spowodowane jest defektami w obrębie struktur powięziowych miednicy mniejszej powstałych w wyniku wcześniejszego urazu, bądź osłabienia tkanki łącznej. Obniżeniu może ulegać przednia bądź tylna ściana pochwy wraz z sąsiadującymi z nimi organami (pęcherzem moczowym, cewką moczową, jelitem, odbytnicą) a także może dochodzić do defektu centralnego polegającego na obniżaniu się macicy aż do całkowitego jej wypadania.

 

W zależności od rodzaju defektu można zaproponować pacjentce różne rodzaje operacji:

 

1) Podwieszanie  macicy przez pochwę do więzadła krzyżowo-kolcowego  SSLF 
Jest jedną z najlepszych metod leczenia zaburzeń statyki narządu płciowego, polega na przymocowaniu za pomocą syntetycznych nici okolic sklepień pochwy do więzadeł krzyżowo – kolcowych. Niewątpliwą zaletą tego typu operacji jest poza dostępem przezpochwowym niepozostawiającym blizn na brzuchu, czas jej trwania (do 60minut), dodatkowo wykorzystujemy tu naturalne właściwości więzadła krzyżowo kolcowego, które jest mocnym, ścięgnistym oraz mało podatnym na rozciąganie pasmem tkankowym. Jest to metoda operacyjna, której zakres można poszerzyć o jednoczasową operację plastyczną przedniej lub tylnej ściany pochwy i krocza, co pozwala skutecznie leczyć różne rodzaje obniżenia narządu płciowego.

 

2) Operacja plastyczna pochwy i krocza 
Podstawowym wskazaniem do operacji plastycznych pochwy i krocza są defekty powięzi oraz funkcji przepony miednicy. Operacje plastyczne w obrębie pochwy i krocza mają na celu odtworzenie prawidłowych relacji anatomicznych pomiędzy organami miednicy mniejszej. Plastyka przednia polega na nacięciu przedniej ściany pochwy, po którym następuje oddzielenie pęcherza moczowego od powięzi a następnie jego odepchnięcie. W kolejnym
etapie wzmocnienia się powięź przedniej ściany pochwy szwami. Plastyka tylna jest analogiczną operacją w której oddziela się i odsuwa odbytnicę oraz wzmacnia powięź tylnej ściany pochwy. Podczas operacji plastycznej tylnej ściany pochwy najczęściej wykonuje się także plastykę krocza, która ma na celu przywrócenie prawidłowych proporcji
przedsionka pochwy i krocza. Obie korekty mogą być wykonane oddzielnie lub podczas jednej operacji. Czas trwania operacji to przeciętnie 60-120min.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Wiśniowa Clinic © 2017Wykonanie: